Efektívny manažment znalostí má za dôsledok dosahovanie obchodných cieľov a rast výkonnosti firmy. Zároveň sa iniciatívy z mikroúrovne prejavujú v globálnom pohľade pri hodnotení konkurencieschopnosti a úrovne inovácií celého národného hospodárstva. Iniciatíva manazmentznalosti.eu vznikla....

Viac informácií»

Prečo KM Európa 2020

Znalosti

Znalosti sú predpokladom výsledkov pri akejkoľvek uvedomelej činnosti. Pri podnikaní sú kľúčovou kategóriou úspechu, pričom sú dôležitejšie ako úroveň technického a technologického zabezpečenia, prístup k zdrojom a ďalšie predpoklady úspešného podnikania.


Ľudia

Ľudský kapitál ako nositeľ znalostí. Manažment ľudských zdrojov ako manažérska disciplína s primárnym vplyvom na manažment znalostí vo firme, s dôrazom na budovanie tacitných znalostí a učiacej sa organizácie, ktorá dokáže efektívnej využiť potenciál svojho ľudského kapitálu.Inovácie

Výsledkom zavedenia efektívneho manažmentu znalostí v organizácii je potenciál pre vznik inovácií. Proces zahŕňa transfer znalostí naprieč vertikálnou organizačnou štruktúrou, pracovníkov znalostí, konverziu znalostí a systémy na zdieľanie znalostí.


Informačný systém pre manažment znalostí

KMISZavedenie princípov manažmentu znalostí vo firme si vyžaduje existenciu/implementáciu informa��ného systému alebo modulu, ktorý bude podporovať aktivity manažmentu znalostí. Tento systém, označovaný ako KMS alebo KMIS (Knowledge Management Information System) je základom pre podporu tvorby, transformáciu, ukladanie, distribúciu a opakované použitie znalostí.

Aktivity spojené s implementáciou a údržbou tohto systému bývajú často v zodpovednosti IT oddelenia. Odporúčame však tieto práce a zodpovednosť delegovať na manažéra znalostí, pracovníka, ktorý bude mať vo firme na starosti koordináciu všetkých súvisiacich činností v manažmente znalostí. Pre ďalšie informácie odporúčame články označené tagom #KMIS.Najnovšie články RSSRSS Feed   |   Viac článkov »

Osobnosti manažmentu znalostí

'